Rollsbo Rörläggeri AB följer utvecklingen av Coronaviruset

Rollsbo Rörläggeri AB följer utvecklingen av Corona-viruset och agerar utifrån myndigheternas rekommendationer. Här delar vi de beslut som fattats och som gäller för alla anställda inom Rollsbo Rörläggeri AB.

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner om influensa, med feber och hosta. De flesta blir lindrigt sjuka.

Du ska ringa telefonnummer 1177 om du har varit i ett land där sjukdomen sprids och har symtom, eller om du har symtom efter att ha haft nära kontakt med någon som är sjuk i covid-19

Utifrån de senaste rekommendationerna från myndigheterna så vill vi rekommendera alla som har luftvägsymptom som hosta, feber och svårigheter att andas att kontakta vårdguiden Läs mer på 1177 Vårdguiden  och därefter kontakta Martin Bergqvist.

Frågor och svar till dig som medarbetare

Vad gör jag om jag tror att jag kan ha blivit smittad av coronaviruset?

Allmänt inom företaget gäller rekommendationen att medarbetare som varit i riskområden eller har någon anhörig som vistas där område bör vara uppmärksamma på luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber och ringa sjukvården 1177 Vårdguiden för bedömning.

Kontakta din närmaste vårdenhet (vårdcentral, sjukhus) för vidare vägledning och eventuell provtagning. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning, eftersom det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand. Läs mer på 1177 Vårdguiden

Vår rekommendation är just nu att alla som riskerar att bära på coronaviruset ska kontakta sin chef om detta samt vid risk stanna hemma.

Får jag resa utomlands privat? Vad ska jag tänka på?

Vi som arbetsgivare kan naturligtvis inte styra över vilka resor du som anställd gör privat, däremot avråder vi bestämt alla medarbetare till privatresor till de riskområden som UD avråder ifrån. Du utsätter dig själv och andra för risk för smitta Om du varit på en privat resa utomlands och misstänker att du blivit smittad bör du kontakta din närmaste vårdenhet för vidare vägledning och eventuell provtagning samt din chef.

Uppdaterad information från UD

Idag är det inte längre möjligt att resa till USA. USA tillåter inte besökare från Europa.

Utrikesdepartementet avråder, med anledning av Corona, från och med idag från:
– icke nödvändiga resor till regionerna Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Aostadalen, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche ch Toscana i norra Italien.
– icke-nödvändiga resor till staden Daegu och provinsen Gyeongbuk i Sydkorea

-icke-nödvändiga resor till österrikiska delstaten Tyrolen

Sedan tidigare avråder Utrikesdepartementet, med anledning av Corona, också från:
– alla resor till Hubei-provinsen i Kina
– icke nödvändiga resor till övriga delar av Kina, med undantag för Hongkong och Macao.
– alla resor till Iran

Incitamentet att inte resa är nu stärkt.

Hur agerar vi på Rollsbo Rörläggeri AB för att skydda oss samt skydda andra vid kontakt då vi utför våra arbeten?

  • Stanna hemma från arbetet om du har luftvägssymtom. (Karensdagen togs bort 2020-03-11) och är en av säkerhetsåtgärderna för att minska spridning i samhället. Tänkt på detta och stanna hellre hemma än att gå till jobbet om du känner att du börjar dra på dig en förkylning.
  • Försök att hålla säkerhetsavstånd till andra människor.
  • Ta inte någon i hand. Hälsa artigt genom att tala och förklara att Rollsbo rör har restriktioner som du måste följa för att inte riskera att sprida smitta.
  • Tvätta händerna ofta. Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit med minst 60% alkohol kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Hosta och nys i armvecket. När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Här finns ytterligare information om coronaviruset:

Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

Information från Sveriges ambassad i Kina
https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/kina/

Information från Sveriges ambassad i Italien:
https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/italien/

UDs resavråden

https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/