Kontroll av kylanläggning

Kontroll av komfortkyla innan Novi Realestate  flyttar in i sina nya lokaler.