Information

På nedan länk hittar ni information på Skatteverkets hemsida vad som gäller för ROT-avdrag för både privat person och för oss som företagare.

Villkor för att få rotavdrag