Entreprenad

Rollsbo Rörläggeri AB utför VVS-entreprenader både som total- och generalentreprenader. Våra uppdrag omfattar både ny- och ombyggnationer av fastigheter. Hög service, lyhördhet och ett stort ansvarstagande präglar vårt dagliga arbete. Vår verksamhet är självklart certifierad enligt alla regler som krävs för att genomföra trygga installationer. Med lång branscherfarenhet hittar vi alltid rätt tekniska lösning, vilket innebär en ekonomisk fördel för våra kunder.

Till vår hjälp att uppfylla ovanstående åtaganden har vi en engagerad personal som gör oss till en av de starkaste aktörerna på marknaden.
Vi har lång erfarenhet av underhåll och service i både små och stora uppdrag för bostäder, bostadsrättsföreningar, hyresfastigheter, kommersiella och offentliga lokaler.